SLUŽBY ROBOTICKÉHO ZVÁRANIA

Najlepšou metódou v oblasti optimalizácie rýchlosti, presnosti a opakovateľnosti zvárania dielov je využitie zváracieho robota. Použitie správne nakonfigurovaného a potrebám prispôsobeného automatizovaného zváracieho stanoviska je zárukou najvyššej kvality zvarov pri paralelnej optimalizácii nákladov. Podmienkou vyššie uvedeného je práca v dlhých sériách, spustenie robota a zhotovenie potrebnej zváračskej šablóny je stály náklad, ktorého nesenie je opodstatnené v prípade zákazky na vyhotovenie značného množstva výrobkov. Využívanie robotov vo zváračstve umožňuje vylúčiť možnosť kvalitatívnych nedostatkov s ohľadom na plne opakovateľný, automatizovaný proces nanášania spojov. Robot umožňuje prácu v kontinuálnom systéme, čo sa výrazne podieľa na výkonnosti. Robotizované zváracie stanoviská skonštruované v súlade s našimi požiadavkami umožňujú veľmi široký rozsah vykonávaných aktivít, ako z hľadiska rozmerov, tak aj hmotnosti zváraných dielov.

ZVÁRACI ROBOT FIRMY WAMECH

Technické údaje:
Priemyselný robot Krajina výroby: Japonsko
FANUC Počet osí: 6
ARCMate 120iC Nosnosť: 20 [kg]
Dosah: 1811 [mm]
Hmotnosť jednotky: 250 [kg]
Opakovateľnosť: +/- 0.08 [mm]
Pracovná teplota: 0-45 [°C]
PROGRAMOVATEĽNÉ FUNKCIE
TAST automatické sledovanie spoje počas zvárania
Touch Sensing zmena naprogramovanej trajektórie pred procesom zvárania
Torch Guard Package detekcia kolízie robota
Lincoln Package kontrola zváracieho zdroja z úrovne konzoly programujúcej robota
Automatická kalibrácia horáka Kontrola horáka a kompenzácia možných odchýlok
Space check umožňuje vstup alebo výstup robota do alebo z nakonfigurovaného pracovného priestoru
Yellow box možnosť prehrávania alebo nahrávania programov zo softvéru Roboguide
Password protection 9úrovňová ochrana heslom
Automatic Backup umožňuje automatické uloženie záložnej kópie systému
Background Editing úprava programu A počas realizácie programu B
Bezpečnostné funkcie DCS štandard (EN 954-1 Risk Class 4, Certifikát TÜV pre funkciu núdzových tlačidiel, servopohonov a oplotenia)
Web Server umožňuje prístup k systémovým parametrom s pomocou webového prehliadača z PC s pomocou ethernetového portu robota
Systém Logbook, ExtAlarm „čierna skrinka“ – umožňuje zhromažďovanie informácií o operáciách, poplachoch a udalostiach robota
PC Interface umožňuje spojenie robota s PC s pomocou ethernetové prípojky a tvorby vlastných, grafických rozhraní používateľa k diagnostike a zmene parametrov robota
HMI Device umožňuje tvorbu vlastných rozhraní užívateľa na konzole iPendant
Multi-Tasking umožňuje viacvláknové vykonávanie operácií
Constant path umožňuje udržiavanie tej istej dráhy pohybu robotom bez ohľadu na zmenu globálnej rýchlosti robota (override)
Weaving úkosovanie podľa 4 predkonfigurovaných schém
Data Monitor automatické monitorovanie hodnot produkčných parametrov