SERVIS WAMECH

S ohľadom na veľmi dynamický rozvoj množstva zákazníkov našej firmy a aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu ich obsluhy sme sa rozhodli vytvoriť servisné oddelenie Wamech. Vyššie uvedenú bunku sme vytvorili z profesionálov, ktorí majú veľmi veľké skúsenosti v rozsahu nami vyrábaných zariadení. Vybavili sme ich technikou najvyššej úrovne, náradím a softvérom, ktorý podporuje ich činnosť a umožňuje efektívne vykonávanie servisných akcií a prehliadok. Medzi servisné úkony vykonávané našou firmou patrí pravidelné prehliadky, opravy a rekonštrukcie a tiež komplexná popredajná obsluha. Servisná sieť firmy WAMECH sa v súčasnosti veľmi dynamicky rozvíja – plánujeme, že náš servis bude mať závody po celom svete.

SERVIS WAMECH - CHARAKTERISTIKA

Istota najvyššej kvality služieb

Rýchle reagovanie a pružnosť v rozsahu odstraňovania porúch

Profesionálny servisný tím zložený zo skúsených zamestnancov

Prepracovaný informačný systém podporujúci činnosť servisu

Prístup k údajom ohľadom techniky a prehliadok online