SLUŽBY REZANIA VODNÝM LÚČOM

Rezanie vodným lúčom je ideálny spôsob pre získanie vysokej presnosti rezu pri pomerne nízkych nákladoch dokonca aj v prípade rezania jednotlivých kusov obrobku. Proces rezania prebieha cez vodný lúč spoločne s prídavkom abrazíva – vďaka veľmi vysokému tlaku je schopný preraziť prakticky akýkoľvek materiál. Vďaka použitiu prírodného abraziva, ako je granát (minerál zo skupiny kremičitanov), a vody možno proces obrábania materiálu považovať za vysoko ekologický spôsob rezania, ktorý negeneruje nečistoty.  Technológia rezania vodným lúčom je metóda, vďaka ktorej je možné rezať veľa rôznorodých materiálov, ako je oceľ, hliník, žula, mramor, plasty, sklo, keramika, peny a huby, kompozitné materiály atď.

HLAVNÉ PREDNOSTI NÁŠHO STROJE NA REZANIE VODNÝM LÚČOM. SLUŽBY REZANIA VODNÝM LÚČOM WAMECH

Rýchlosť rezania a jeho vysoká presnosť – navyše podporená na to špeciálne určeným softvérom Intelli-MAX® obsahujúcim údaje týkajúce sa rezania z celého sveta.

Programovateľná, mechanizovaná osa „Z“ s presným systémom OMAX MAXJET®5i Nozzle navyše zvyšuje produktivitu a efektivitu procesu rezania

Jazdný systém chránený pred vodou, prachom a odrezkami materiálu
Počítačom vybavené kontrolné stanoviska stroja WaterJet s 23 „palcovým displejom

Vysoko výkonné, priemyselné ponorné čerpadlá s výkonom do 40 mechanických koní s operatívnou výkonnosťou na úrovni 85%

Monitorovací systém Intelli-VISOR® SE zjednodušuje plánovanie rutinných prehliadok za účelom minimalizovania času prestojov

Rýchla kontrola hladiny vody za účelom zaistenia tichého rezania pod vodnou hladinou.

Možnosť rýchleho doplňovania granátu z integrovaného, voľne stojaceho zásobníka priamo do príručného zásobníka, ktorý sa nachádza na programovateľnej, motorizovanej ose „Z“

Počas práce nevytvára prehriate miesta alebo mechanické napätia v rezanom materiáli

Nevyžaduje zmenu náradia a dlhý proces nastavovania

Bez použitia oleja, spalín, spotreba elektrickej energie je na úrovni iných technológií založených na vodných čerpadlách

Povrch rezu je hladký a zbavený akýchkoľvek odchlípení