SLUŽBY ROBOTICKÉHO ZVÁRANIA

Video nižšie ukazuje nášho zváracieho robota počas práce. V závislosti na potrebách a kvalitatívnych požiadavkách je možné naprogramovanie práce robota tak, aby sa rýchlosť a druh nanášaného spoja prispôsobili. Robot vykonáva zváranie metódou MAG pri zachovaní presnosti cca 0,08 +/- [mm] so zabezpečením opakovateľnosti dokonca aj vo veľmi dlhej výrobnej sérií. Vytvorenie šablóny a vytvorenie programu samozrejme znamená náklady, ktoré je nutné niesť vždy, keď máme čo do činenia so zváraním nového druhu dielov. Táto cena je ale plne kompenzovaná výrazne nižšími nákladmi na realizáciu samotného zvárania a jeho rýchlosťou. Podmienkou rentability pre zváranie robotom je teda veľké množstvo prvkov, ktoré je nevyhnutné zvariť.

ROBOTICKÉ ZVÁRANIE - VIDEO PREZENTUJÚCE FUNGOVANIE STROJA

Video ukazuje proces automatického zvárania série predmetov. V prípade manuálneho zvárania by tento proces trval značne dlhšie s ohľadom na nutnosť klásť spoje okolo profilu s kruhovým prierezom. Vďaka zváraniu robotom výkonnosť práve pre tieto prvky narástla viac ako 10-násobne. V prípade komplikovanejších dielov môže byť nárast výkonnosti dosiahnutý robotickým zváraním ešte väčší.