UKÁŽKOVÉ DIELY ZÍSKANÉ REZANÍM VODNÝM LÚČOM

Ako v oblasti materiálov, tak i tvarov rezaných vodným lúčom pri využití nášho moderného obrábacieho centra ponúka veľmi široké spektrum možností. Presnosť, rýchlosť a ideálna plocha rezu sú hlavné vlastnosti rezania vodným lúčom. Ďalší aspekt, ktorým sa vyznačuje rezanie vodným lúčom je ekologickosť – pri procese rezania sa nepoužívajú žiadne toxické ani životné prostredie znečisťujúce prírodné látky. Voda v kombinácii s prírodným minerálom, ako je granát, sa vystreľuje z trysky pod tlakom, čo umožňuje rezanie tvarov v prakticky ľubovoľnom materiáli. Nižšie sa nachádzajú ukážky prvkov zhotovených na našom stroji.

REZANIE VODNÝM LÚČOM - VIDEO PREZENTUJÚCE FUNGOVANIE STROJA

Video ukazuje proces rezania vodným lúčom počas vyrezávania malého predmetu z listu plechu s hrúbkou 4 mm.

REZANIE VODNÝM LÚČOM - UKÁŽKY OBROBKOV

Ukážková presnosť vyrezávania – prispôsobenie dvoch prvkov vyrezaných vodným lúčom na našom stroji.

Niekoľko rôznych, komplikovaných tvarov (vrátane 3D tvarov) vyrezaných s pomocou technológie obrábania abrasive water jet.

Nasledujúce obrázky znázorňujú rozdielne rezné vlastnosti, ktoré možno dosiahnuť pri použití technológie na strihanie vody. Lepšia kvalita rezania znamená aj dlhší čas a náklady.