TECHNICKÉ PARAMETRE WATERJET

Súčasťou vybavenia našej firmy je stroj na rezanie vodným lúčom americkej firmy OMAX, model Maxim 1530, ktorý umožňuje perfektné prevedenie rezania dokonca aj vo veľmi tvrdých materiáloch. Vďaka hlavice, ktorá pracuje v piatich osiach je možné úplné odstránenie efektu lichobežníkového prierezu alebo vyrezanie s dodržaním kužeľovitého prierezu. Technické parametre obrábacieho centra rezania vodným lúčom umožňujú nielen ekologické a rýchle, ale taktiež presné zhotovenia rôznorodých obrobkov. Použitie vody pod tlakom spoločne s abrazívom v podobe prírodného minerálu – granátu, umožňuje rezanie materiálov bez vzniku napnutia alebo tepelných efektov.

TECHNICKÉ ÚDAJE OBRÁBACIEHO CENTRA PRE REZANIE VODNÝM LÚČOM WATERJET

Rozmery pracovného poľa: 3060 mm x 1575 mm (osy X a Y)

Maximálna hrúbka rezaného materiálu (závisí od druhu materiálu): 305 mm (osa Z)

Rozmery stola: 3,708 mm x 1,740 mm

Maximálne zaťaženie stola: 8,5 tony

Maximálna rýchlosť rezania: 12,700 mm/min

Presnosť: ±0.076 mm

Opakovateľnosť: ±0.025 mm