SLUŽBY ROBOTICKÉHO SVAŘOVÁNÍ

Nejlepší metodou v oblasti optimalizace rychlosti, přesnosti a opakovatelnosti svařování dílů je využití svařovacího robota. Použití správně nakonfigurovaného a potřebám přizpůsobeného automatizovaného svářecího stanoviště je zárukou nejvyšší kvality svárů při paralelní optimalizaci nákladů. Podmínkou výše uvedeného je práce v dlouhých sériích, spuštění robota a zhotovení potřebné svářečské šablony je stálý náklad, jehož nesení je opodstatněné v případě zakázky na zhotovení značného množství výrobků. Využívání robotů ve svářečství umožňuje vyloučit možnost kvalitativních nedostatků s ohledem na plně opakovatelný, automatizovaný proces nanášení spojů. Robot umožňuje práci v kontinuálním systému, což se výrazně podílí na výkonnosti. Robotizované svářecí stanoviště zkonstruované v souladu s našimi požadavky umožňuje velmi široký rozsah vykonávaných aktivit, jak z hlediska rozměrů, tak i hmotnosti svařovaných dílů.

SVÁŘECÍ ROBOT FIRMY WAMECH

Technické údaje:
Průmyslový robot Země výroby: Japonsko
FANUC Počet os: 6
ARCMate 120iC Nosnost: 20 [kg]
Dosah: 1811 [mm]
Hmotnost jednotky: 250 [kg]
Opakovatelnost: +/- 0.08 [mm]
Pracovní teplota: 0-45 [°C]
PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE
TAST automatické sledování spoje během svařování
Touch Sensing změna naprogramované trajektorie před procesem svařování
Torch Guard Package detekce kolize robota
Lincoln Package kontrola svářecího zdroje z úrovně konzole programující robota
Automatická kalibrace hořáku kontrola hořáku a kompenzace případných odchylek
Space check umožňuje vstup nebo výstup robota do nebo z konfigurovaného pracovního prostoru
Yellow box možnost přehrávání nebo nahrávání programů ze softwaru Roboguide
Password protection 9úrovňová ochrana heslem
Automatic Backup umožňuje automatické uložení záložní kopie systému
Background Editing úprava programu A během realizace programu B
Bezpečnostní funkce DCS standard (EN 954-1 Risk Class 4, Certifikát TÜV pro funkci nouzových tlačítek, servopohonů a oplocení)
Web Server umožňuje přístup k systémovým parametrům s pomocí webového prohlížeče z PC s pomocí ethernetového portu robota
Systém Logbook, ExtAlarm „černá skříňka“ – umožňuje shromažďování informací o operacích, poplaších a událostech robota
PC Interface umožňuje spojení robota s PC s pomocí ethernetové přípojky a tvorby vlastních, grafických rozhraní uživatele k diagnostice a změně parametrů robota
HMI Device umožňuje tvorbu vlastních rozhraní uživatele na konzoli iPendant
Multi-Tasking umožňuje vícevláknové provádění operací
Constant path umožňuje udržování té samé dráhy pohybu robotem bez ohledu na změnu globální rychlosti robota (override)
Weaving úkosování podle 4 předkonfigurovaných schémat
Data Monitor automatické monitorování hodnoty produkčních parametrů