PRZYKŁADOWE ELEMENTY OTRZYMANIE PRZEZ WYCINANIE WODĄ

Zarówno w zakresie materiałów jak i kształtów wycinanie wodą przy wykorzystaniu naszego nowoczesnego centrum obróbki oferuje bardzo szerokie spektrum możliwości. Precyzja, szybkość i idealna powierzchnia cięcia to główne cechy wycinania wodą. Dodatkowym aspektem cechującym wycinanie wodą jest ekologiczność – w procesie cięcia nie używa się żadnych toksycznych lub zanieczyszczających środowisko naturalne substancji. Woda w połączeniu z naturalnym minerałem jakim jest garnet wystrzeliwana jest z dyszy pod ciśnieniem co pozwala na wycinanie kształtów w praktycznie dowolnym materiale. Poniżej znajdują się przykłady wykonanych na naszej maszynie elementów.

WYCINANIE WODĄ - FILM PREZENTUJĄCY DZIAŁANIE MASZYNY

Film ukazuje proces cięcia wodą podczas wycinania małego detalu z arkusza blachy o grubości 4 mm.

WYCINANIE WODĄ - PRZYKŁADOWE DETALE

Przykład dokładności wycięcia – spasowania dwóch elementów wycinanych wodą na naszej maszynie.

wycinanie wodą tworzyw sztucznych wamech
wycinanie wodą wamech
usługowe wycinanie wodą wamech

Kilka różnych, skomplikowanych kształtów (w tym kształty 3d) wycięte za pomocą technologii obróbki skrawaniem abrasive water jet.

Poniższe zdjęcia przedstawiają różne jakości cięcia, możliwe do osiągnięcia podczas użycia technologii cięcia wodą. Lepsza jakość cięcia oznacza także wydłużenie jego czasu a co za tym idzie kosztu.