UKÁZKOVÉ DÍLY ZÍSKANÉ ŘEZÁNÍM VODNÍM PAPRSKEM

Jak v oblasti materiálů, tak i tvarů řezaných vodním paprskem při využití našeho moderního obráběcího centra nabízí velmi široké spektrum možností. Přesnost, rychlost a ideální plocha řezu jsou hlavní vlastnosti řezání vodním paprskem. Další aspekt, jímž se vyznačuje řezání vodním paprskem je ekologičnost – při procesu řezání se nepoužívají žádné toxické ani životní prostřední znečišťující přírodní látky. Voda v kombinaci s přírodním minerálem, jako je granát, se vystřeluje z trysky pod tlakem, což umožňuje řezání tvarů v prakticky libovolném materiálu. Níže se nacházejí ukázky prvků zhotovených na našem stroji.

ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM - VIDEO PREZENTUJÍCÍ FUNGOVÁNÍ STROJE

Video ukazuje proces řezání vodním paprskem během vyřezávání malého předmětu z listu plechu s tloušťkou 4 mm.

ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM - UKÁZKY OBROBKŮ

Ukázková přesnost vyřezávání – přizpůsobení dvou prvků vyřezaných vodním paprskem na našem stroji.

Několik různých, komplikovaných tvarů (včetně 3D tvarů) vyřezaných s pomocí technologie obrábění abrasive water jet.

Následující obrázky ukazují různé řezné vlastnosti, které lze dosáhnout při použití technologie řezání vodou. Lepší kvalita řezání znamená také delší čas a náklady.