SLUŽBY ROBOTICKÉHO SVAŘOVÁNÍ

Video níže ukazuje našeho svařovacího robota během práce. V závislosti na potřebách a kvalitativních požadavcích je možné naprogramování práce robota tak, aby se rychlost a druh nanášeného spoje přizpůsobily. Robot provádí svařování metodou MAG za zachování přesnosti v řádu 0,08 +/- [mm] při zajištění opakovatelnosti dokonce i ve velmi dlouhé výrobní sérií. Vytvoření šablony a vytvoření programu samozřejmě znamená náklady, které je nutné nést pokaždé, když máme co do činění se svařováním nového druhu dílů. Tato cena je ale plně kompenzována výrazně nižšími náklady na realizaci samotného svařování a jeho rychlost. Podmínkou rentability pro svařování robotem je tedy velké množství prvků, které je nezbytné svařit.

ROBOTICKÉ SVAŘOVÁNÍ - VIDEO PREZENTUJÍCÍ FUNGOVÁNÍ STROJE

Video ukazuje proces automatického svařování série předmětů. V případě manuálního svařování by tento proces trval značně déle s ohledem na nutnost klást spoje kolem profilu s kruhovým průřezem. Díky svařování robotem výkonnost právě pro tyto prvky narostla více než 10násobně. V případě komplikovanějších dílů může být nárůst výkonnosti dosažený robotickým svařováním ještě větší.