USŁUGI SPAWANIA ROBOTEM

Poniższy film ukazuje naszego robota spawalniczego podczas pracy. W zależności od potrzeb i wymagań jakościowych możliwe jest zaprogramowanie pracy robota tak, aby dopasować szybkość i rodzaj kładzionej spoiny. Robot dokonuje spawania w metodzie MAG z zachowaniem dokładności rzędu 0,08 +/- [mm] przy zapewnieniu powtarzalności w nawet bardzo długiej serii produkcyjnej. Stworzenie szablonu oraz stworzenie programu spawania są kosztami, które trzeba ponieść za każdym razem, gdy may do czynienia ze spawaniem nowego rodzaju części. Koszt ten jednak jest kompensowany przez znacząco niższe koszty wykonania samego spawania oraz jego szybkość. Warunkiem opłacalności dla spawanie robotem jest więc duża ilość koniecznych do spawania elementów.

SPAWANIE ROBOTEM - FILM PREZENTUJĄCY DZIAŁANIE MASZYNY

Film ukazuje proces automatycznego spawania serii elementów. W przypadku manualnego spawania proces ten trwałby znacznie dłużej ze względu na konieczność kładzenia spoiny dookoła profilu o kołowym przekroju. Dzięki spawaniu robotem wydajność dla akurat tych elementów wzrosła ponad 10-krotnie. W przypadku bardziej skomplikowanych elementów wzrost wydajności osiągnięty poprzez spawanie robotem może być jeszcze większy.